Shops
Shop No. Shop Name Category Contact No. Opening Hours
307 Ree Vogue Design    Fashion 27443670 Mon-Sat: 11:00-19:00
308 S. T. Fashion    Fashion 31066924 Mon-Sat: 11:00-19:00
309 Excellence Fashion    Fashion 23102687 Mon-Sat: 11:00-19:00
310A Pure Way    Fashion 23709095 Mon-Sat: 11:00-19:00
310B La' Mode    Fashion 31053830 Mon-Sat: 11:00-19:00
310C Treacle Company    Fashion 51194850 Mon-Sat: 11:00-19:00
311A Ming Ming Fashion Wholesale    Fashion 31660104 Mon-Sat: 11:00-19:00
312A&B Gatfield Limited    Fashion 27363182 Mon-Sat: 11:00-19:00
313 Pui Pui Fashion Wholesale    Fashion 21212306 Mon-Sat: 11:00-19:00
314 Parma High Fashion    Fashion 23701298 Mon-Sat: 11:00-19:00
315A East Japan    Fashion 2302 0333 Mon-Sat: 11:00-19:00
315B Fanny Fashion    Fashion 31660342 Mon-Sat: 11:00-19:00
< 1   2 3 4 5   >

 

Shop Name : Ree Vogue Design
Shop No : 307
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27443670    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : S. T. Fashion
Shop No : 308
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31066924    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Excellence Fashion
Shop No : 309
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23102687    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Pure Way
Shop No : 310A
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23709095    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : La' Mode
Shop No : 310B
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31053830    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Treacle Company
Shop No : 310C
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 51194850    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Ming Ming Fashion Wholesale
Shop No : 311A
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31660104    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Gatfield Limited
Shop No : 312A&B
address :
Tel : 27363182    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Pui Pui Fashion Wholesale
Shop No : 313
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 21212306    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Parma High Fashion
Shop No : 314
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23701298    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : East Japan
Shop No : 315A
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 2302 0333    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Fanny Fashion
Shop No : 315B
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31660342    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion