Shops
Shop No. Shop Name Category Contact No. Opening Hours
355 Hoi Ying Fashion    Fashion 60389983 Mon-Sat: 11:00-19:00
356 Palace Fashion Wholesale    Fashion 31051733 Mon-Sat: 11:00-19:00
357A Sartini Creation    Fashion 23100382 Mon-Sat: 11:00-19:00
359-360 Sun Lai Bo Fashion Wholesale    Fashion 23070989 Mon-Sat: 11:00-19:00
< 1 2 3 4   5   >

 

Shop Name : Hoi Ying Fashion
Shop No : 355
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 60389983    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Palace Fashion Wholesale
Shop No : 356
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31051733    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Sartini Creation
Shop No : 357A
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23100382    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Sun Lai Bo Fashion Wholesale
Shop No : 359-360
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23070989    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion