Shops
 • 323
  Mei Wei
 • 324A
  Perutz Fashion
 • 324B
  Seli Italy 1929
 • 330
  Vikey
 • 337
  Lord Fashion Wholesale
 • 338
  Flamenco
 • 339-340
  Et Zouf
 • 341
  Easy Collection Wholesale
 • 342
  Star Fashion Wholesale
 • 343
  Cambric Industrial
 • 344
  You Li
 • 345
  ViVi
< 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10   >
Shop No Shop Name Category Contact No Opening Hours
323 Mei Wei Fashion 23076006/27439674 Mon-Sat: 11:00-19:00
324A Perutz Fashion Fashion 31502929 Mon-Sat: 11:00-19:00
324B Seli Italy 1929 Fashion 39984632 Mon-Sat: 11:00-19:00
330 Vikey Fashion 27850777 Mon-Sat: 11:00-19:00
337 Lord Fashion Wholesale Fashion 31050683 Mon-Sat: 11:00-19:00
338 Flamenco Fashion 27868329 Mon-Sat: 11:00-19:00
339-340 Et Zouf Fashion 23072552 Mon-Sat: 11:00-19:00
341 Easy Collection Wholesale Fashion 31053837 Mon-Sat: 11:00-19:00
342 Star Fashion Wholesale Fashion 29591117 Mon-Sat: 11:00-19:00
343 Cambric Industrial Fashion 27074998 Mon-Sat: 11:00-19:00
344 You Li Fashion 31058788 Mon-Sat: 11:00-19:00
345 ViVi Fashion 27438868 Mon-Sat: 11:00-19:00
< 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 >

 

Shop Name : Mei Wei
Shop No : 323
Address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23076006/27439674
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Perutz Fashion
Shop No : 324A
Address :
Tel : 31502929
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Seli Italy 1929
Shop No : 324B
Address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 39984632
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Vikey
Shop No : 330
Address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27850777
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Lord Fashion Wholesale
Shop No : 337
Address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31050683
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Flamenco
Shop No : 338
Address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27868329
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Et Zouf
Shop No : 339-340
Address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23072552
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Easy Collection Wholesale
Shop No : 341
Address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31053837
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Star Fashion Wholesale
Shop No : 342
Address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 29591117
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Cambric Industrial
Shop No : 343
Address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27074998
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : You Li
Shop No : 344
Address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31058788
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : ViVi
Shop No : 345
Address :
Tel : 27438868
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion