Shops
Shop No. Shop Name Category Contact No. Opening Hours
104A Two Fashion Company    Fashion 27411062
114B K.Y.Children Shop    Fashion 27410272
124 Angogo Kids Boutique    Fashion 27423688
135 Loiz Cashmere    Fashion 21521055 Mon-Sat: 11:00-19:00
203 & 205 Mulan National Costume    Fashion 2788 0427 Mon - Sat : 10:00 - 19:00
286 & 286A Honey Egg    Fashion 31053805 Mon-Sun: 10:30-19:30
303 Iriya    Fashion 27968638 Mon-Sat: 11:00-19:00
217 New Time    Fashion 35291508 Mon-Sun: 11:00-19:30
218A&B TAPAS    Fashion 35759111 Mon-Sat: 10:00-20:00
Sun: 10:00-19:00
301A&B Domin Fashion    Fashion 23702630 Mon-Sat 11:00 - 19:00
304 Ginza Fashion    Fashion 27457299 Mon-Sat: 11:00-19:00
305 L & L Fashion Wohlesale    Fashion 27457817 Mon-Sat: 11:00-19:00
<    1 2 3 4 5   >

 

Shop Name : Two Fashion Company
Shop No : 104A
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27411062    
Category : Fashion

 

Shop Name : K.Y.Children Shop
Shop No : 114B
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27410272    
Category : Fashion

 

Shop Name : Angogo Kids Boutique
Shop No : 124
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27423688    
Category : Fashion

 

Shop Name : Loiz Cashmere
Shop No : 135
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaz
Tel : 21521055    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Mulan National Costume
Shop No : 203 & 205
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 2788 0427    
Opening Hours :
Mon - Sat : 10:00 - 19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Honey Egg
Shop No : 286 & 286A
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31053805    
Opening Hours :
Mon-Sun: 10:30-19:30
Category : Fashion

 

Shop Name : Iriya
Shop No : 303
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27968638    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : New Time
Shop No : 217
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 35291508    
Opening Hours :
Mon-Sun: 11:00-19:30
Category : Fashion

 

Shop Name : TAPAS
Shop No : 218A&B
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 35759111    
Opening Hours :
Mon-Sat: 10:00-20:00
Sun: 10:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Domin Fashion
Shop No : 301A&B
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23702630    
Opening Hours :
Mon-Sat 11:00 - 19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Ginza Fashion
Shop No : 304
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27457299    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : L & L Fashion Wohlesale
Shop No : 305
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27457817    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion