Shops
Shop No. Shop Name Category Contact No. Opening Hours
339-340 Et Zouf    Fashion 23072552 Mon-Sat: 11:00-19:00
341 Easy Collection Wholesale    Fashion 31053837 Mon-Sat: 11:00-19:00
342 Star Fashion Wholesale    Fashion 29591117 Mon-Sat: 11:00-19:00
343 Cambric Industrial    Fashion 27074998 Mon-Sat: 11:00-19:00
344 You Li    Fashion 31058788 Mon-Sat: 11:00-19:00
345 ViVi    Fashion 27438868 Mon-Sat: 11:00-19:00
347 A B A Paris    Fashion 27459295 Mon-Sat: 11:00-19:00
348 Golden Egg Fashion    Fashion 37499883 Mon-Sat: 11:00-19:00
349 L'atelier 36    Fashion 23697888 Mon-Sat: 11:00-19:00
350-352 Century Fashion    Fashion 23703236 Mon-Sat: 11:00-19:00
353 M 3 Fashion    Fashion 27454998 Mon-Sat: 11:00-19:00
354 Cyberone Fashion Wholesale    Fashion 31051039 Mon-Sat: 11:00-19:00
< 1 2 3   4 5   >

 

Shop Name : Et Zouf
Shop No : 339-340
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23072552    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Easy Collection Wholesale
Shop No : 341
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31053837    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Star Fashion Wholesale
Shop No : 342
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 29591117    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Cambric Industrial
Shop No : 343
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27074998    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : You Li
Shop No : 344
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31058788    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : ViVi
Shop No : 345
address :
Tel : 27438868    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : A B A Paris
Shop No : 347
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27459295    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Golden Egg Fashion
Shop No : 348
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 37499883    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : L'atelier 36
Shop No : 349
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23697888    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Century Fashion
Shop No : 350-352
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23703236    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : M 3 Fashion
Shop No : 353
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27454998    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Cyberone Fashion Wholesale
Shop No : 354
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31051039    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion